1. Tôn chỉ và mục đích

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing là tạp chí khoa học phản biện kín hai chiều, trao đổi và công bố học thuật về các vấn đề thuộc khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực: kinh tế học, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, tài chính, ngân hàng, kế toán – kiểm toán, quản lý kinh tế, du lịch.

2. Thư mời viết bài

Kính gửi Quý nhà khoa học

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing (Chỉ số xuất bản ISSN 1859 – 3690) là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trong những năm qua, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing đã nhận được nhiều bài báo, công trình khoa học của các Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, trở thành Tạp chí có uy tín và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình (0,75đ) khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Hiện nay, Tạp chí đang nâng cấp và tăng cường chất lượng hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

Ban Biên tập trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học tham gia gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Tác giả vui lòng định dạng bài viết theo chuẩn của Tạp chí và gửi bài về cho Ban Biên tập theo địa chỉ email jfm@ufm.edu.vn hoặc website https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/submission.

Hiện tại, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing không thu phí đăng bài. Để có thêm thông tin chi tiết, Quý Nhà khoa học vui lòng liên hệ theo số điện thoại 028 387 267 89 - 735

Ban Biên tập một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm của Quý Nhà khoa học đến Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Kính chúc sức khỏe và mong nhận được sự cộng tác lâu dài từ Quý nhà khoa học.

Trân trọng.

3. Bản quyền và trách nhiệm miễn trừ

Những nội dung và quan điểm trình bày của bài viết trong Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing thuộc về trách nhiệm của tác giả. Các quan điểm trình bày trong bài viết không đại diện cho ý kiến của Nhà xuất bản hay Ban biên tập. Ban biên tập và Hội đồng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing không chịu trách nhiệm về các sai sót trong nội dung hay bất kỳ các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong bài viết.

Khi bài viết được chấp thuận xuất bản trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, các tác giả và đồng tác giả hiển nhiên thừa nhận rằng Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing được cấp các quyền sau:

  • Quyền độc quyền xuất bản và phân phối bài báo và cấp quyền cho người khác, bao gồm cả mục đích thương mại.
  • Quyền sao chép, sản xuất các bản sao, phát hành, trình bày hoặc truyền đạt các bài viết dưới mọi hình thức và phương tiện truyền thông sau khi xuất bản.

Tác giả và đồng tác giả cần có sự cho phép bằng văn bản của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing để gửi bài viết đến các tạp chí khác và tất cả các phát sinh có liên quan đến bài viết, bao gồm cả tài liệu biên soạn và bản dịch, trừ khi bài viết đã được thay đổi đáng kể so với ban đầu. Các tác giả đảm bảo rằng, bài viết là bản gốc và được trích dẫn nguồn đầy đủ, ngoại trừ các trích đoạn từ các công trình có bản quyền đã được sự cho phép của chủ bản quyền và tác giả của đoạn trích.

4. Thông tin tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing của trường Đại học Tài chính – Marketing, Bộ Tài chính, được xuất bản từ năm 2010 với mã số quốc tế ISSN 1859 -3690, phát hành số tiếng Việt hai tháng một kỳ, và tiếng Anh bốn tháng một kỳ.

Tạp chí được phát hành bằng bản in và bản điện tử. Là một ấn phẩm điện tử truy cập mở hoàn toàn, tạp chí sẽ cung cấp khả năng hiển thị tối đa cho các bài báo đã xuất bản được đọc và chia sẻ.

Mọi bản thảo trong phạm vi của tạp chí và tuân thủ Quy định bài viết gởi đăng tạp chí sẽ được đưa vào quy trình phản biện sàng lọc và phản biện kín hai chiều bởi ít nhất một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu của bản thảo.

Các thông tin cụ thể về tạp chí có thể tìm thấy qua trang điện tử: http://jfm.edu.vn

Email: jfm@ufm.edu.vn

Điện thoại: 028 387 267 89 – 735

 

Số 82 (2024)

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing (viết tắt JFM) là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường Đại học Tài chính - Marketing. Định kỳ theo kỳ hạn để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, công bố, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn về lĩnh vực Kinh tế học, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Du lịch, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, v.v..

     * Chỉ số xuất bản ISSN 1859 – 3690

     * DOI: https://doi.org/10.52932

     * Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình (0,75 đ)

     * Tạp chí xuất bản bằng tiếng Việt vào tháng 02, 04, 06, 08, 10 và 12 hằng năm

     * Tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh vào tháng 03, 07 và 11 hằng năm

     * Tạp chí đang nâng cấp và tăng cường chất lượng hướng đến đạt chuẩn khu vực ASEAN.

DOI1.png

Crossref3.png

blobid0.png

 

DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi4

Đã xuất bản: 2024-06-26

Số đầy đủ

Bài nghiên cứu

Xem tất cả các số