STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Chức danh

1                 

Phạm Tiến Đạt

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Chủ tịch Hội đồng biên tập

2                 

Lê Trung Đạo

TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Tổng biên tập

3                 

Phan Thị Hằng Nga

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thư ký Tòa soạn

4                 

Hồ Thủy Tiên

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

5                 

Nguyễn Văn Hiến

TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

6                 

Nguyễn Thị Cành

GS.TS

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ủy viên

7                 

Lê Văn Cường

GS.TS

Đại học Paris 1 - Pantheon Sorbonne (Pháp)

Ủy viên

8                 

Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

9                 

Nguyễn Minh Ngọc

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

10             

Trương Đình Chiến

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ủy viên

11             

Đoàn Thị Mỹ Hạnh

PGS.TS

Trường Đại học Văn Hiến

Ủy viên

12             

Nguyễn Tiến Hoàng

PGS.TS

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Ủy viên

13             

Nguyễn Quyết Thắng

PGS.TS

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Ủy viên

14             

Garry Tan Wei Han

PGS.TS

Đại học UCSI, Malaysia

Ủy viên

15             

Võ Văn Nhị

PGS.TS

Đại học Kinh tế TPHCM

Ủy viên

16             

Hạ Thị Thiều Dao

PGS.TS

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Ủy viên

17             

Nguyễn Hồng Thắng

PGS.TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

18             

Võ Hồng Đức

TS

Trường Đại học Tây Úc

- University of Western Australia (UWA)

Ủy viên

19             

Nguyễn Xuân Trường

TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

20             

Phạm Quốc Việt

TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên

21             

Huỳnh Thế Nguyễn

TS

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ủy viên