TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - MARKETING

Tạp chí của Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trụ sở chính: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 387 267 89 – 735

E-mail: jfm@ufm.edu.vn