Thông báo

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing hoàn thành mục tiêu nâng khung điểm (0-0,75) và hướng đến đạt chuẩn ACI

Ngày 09/7/2024, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2024 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Theo đó, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận khung điểm 0 - 0,75, khối ngành Kinh tế.

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing đã được thành lập và hoạt động được 15 năm. Hiện nay, Tạp chí hoạt động theo Giấy phép số 38/GP-BTTTT cấp ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, với tôn chỉ, mục đích: i) Thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Maketing; ii) Định kỳ theo kỳ hạn để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, công bố, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn về lĩnh vực Kinh tế học, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Du lịch, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, v.v... 

Đồng hành góp phần với sự phát triển của Trường Đại học Tài chính - Marketing trong trong kỷ nguyên số và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí đã và đang nổ lực phát triển theo xướng chung. Đến nay, Tạp chí đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về hình thức, nội dung và công bố. Tạp chí đã (1) xây dựng, phát triển thành công Hệ thống phần mềm Tạp chí trực tuyến; (2) Xuất bản với hai loại hình Tạp chí in vaftrwcj tuyến, công bố mở toàn bộ bài báo các số trên hệ thống website; (3) nhận bài, theo dõi và phản biện toàn thông qua phầm mềm Tạp chí trực tuyến; (4) được cấp mã định danh số quốc tế DOI 10.52932; (5) Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm bài báo khoa học 0,75 điểm; (6) Tạp chí được phép xuất bản thêm 3 số bằng ngôn ngữ tiếng Anh với tổng số có 9 số trên năm ( 6 số tiếng Việt và 3 số tiếng Anh); (7) Nâng số trang từ 48 trang lên 156 trang; (8) Hình thức trình bày và nội dung được cải thiện theo chuẩn quốc tế. Bài viết đăng trên Tạp chí được phản biện kín 2 chiều, hiệu quả, luôn đảm bảo các bài báo xuất bản đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng và có hàm lượng khoa học cao trong các lĩnh vực Tài chính, Marketing và các lĩnh vực khác liên quan. Đây cũng là nguồn tài liệu tin cậy phục vụ cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy.

Hiện nay, tạp chí đang tiếp tục tăng cường củng cố, hoàn thiện hoạt động của mình theo chuẩn nhà xuất bản emerald, hướng đến đạt chuẩn ACI, và gia nhập vào Scopus. Vì vậy, Tạp chí đang tập trung đầu tư nguồn lực tài chính và con người; thu hút nguồn bài có chất lượng của các nhà khoa học trong nước và quốc tế; Đổi mới các quy định, quy chế, quy trình nhận bài, phản biện, biên tập phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; nâng cấp website, phần mềm trực tuyến để đáp ứng yêu cầu mới,… Tong quá trình này, Tạp chí rất mong các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước cùng tham gia và đồng hành cùng Tạp chí. 

Thông tin về Tạp chí và xuất bản: https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/issue/view/43

Ban Biên tập trân trọng kính mời Thầy Cô và Nhà khoa học tham gia gửi bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Tác giả vui lòng định dạng bài viết theo chuẩn của Tạp chí và gửi bài về cho Ban Biên tập theo địa chỉ email jfm@ufm.edu.vn hoặc website https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/submission.