Chúng tôi khuyến khích độc giả đăng ký dịch vụ thông báo xuất bản cho tạp chí này. Sử dụng Đăng ký liên kết ở đầu trang chủ cho tạp chí. Việc đăng ký này sẽ dẫn đến việc người đọc nhận được Mục lục qua email cho mỗi số mới của tạp chí. Danh sách này cũng cho phép tạp chí yêu cầu một mức độ hỗ trợ hoặc độc giả nhất định. Xem tạp chí Cam kết bảo mật, đảm bảo cho người đọc rằng tên và địa chỉ email của họ sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác.