Trước khi phản hồi chấp nhận hoặc từ chối lời mời phản biện bài báo của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, người phản biện cần xem xét các vấn đề sau:

- Bài viết có phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mình? Chỉ nên chấp nhận nếu người phản biện thấy có thể đưa ra đánh giá nhận xét chất lượng và chính xác.

- Người phản biện phát hiện có xung đột lợi ích tiềm ẩn không. Nếu có, vui lòng phản hồi cho Tổng biên tập.

- Người phản biện có thời gian cần cân nhắc cam kết đảm bảo có thể đáp ứng được thời hạn phản hồi lại nhận xét phản biện cho Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

Người phản biện cần phản hồi lời mời càng sớm càng tốt vì việc trì hoãn quyết định sẽ làm chậm tiến độ phản biện dù chấp nhận phản biện hay không. Nếu từ chối lời mời, nếu có thể, hãy giới thiệu người phản biện khác phù hợp hơn.

Trước khi nhận xét phản biện

Trường hợp chấp nhận tham gia, người phản biện phải cam kết bảo mật cho bài báo được nhận từ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Cụ thể, người phản biện cam kết không chia sẻ bài báo đó với bất cứ ai mà không được sự cho phép của Ban biên tập. Vì Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing áp dụng hình thức phản biện kín nên người phản biện cũng không chia sẻ thông tin nhận xét này với bất cứ ai mà không được sự đồng ý của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

Bản nhận xét của phản biện

Nhận xét đánh giá của người phản biện sẽ giúp Ban biên tập quyết định có nên xuất bản bài báo đó hay không. Do vậy, người phản biện cần đưa ra ý kiến đánh giá nhận xét bao quát và chuẩn xác về chất lượng bài báo.

Nhận xét đánh giá cần lịch sự và mang tính xây dựng, và không bao gồm bất kỳ nhận xét mang tính đánh giá cá nhân hoặc ghi chú lại thông tin cá nhân của phản biện (bao gồm họ tên người phản biện).

Danh mục cần kiểm tra trước khi phản hồi kết quả phản biện

- Tóm tắt bài viết trong một đoạn văn ngắn. Điều này sẽ giúp cho Ban biên tập biết người phản biện đã đọc và hiểu rõ nghiên cứu.

- Chỉ ra những điểm đánh giá cao về bài báo, bao gồm cả những điểm mới, các tác động và đóng góp của bài báo.

- Chỉ ra những điểm cụ thể mà bài báo đáp ứng/chưa tuân thủ các tiêu chí, chuẩn mực quy định của Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing.

- Đưa ra ý kiến và đề xuất cụ thể, bao gồm cả về bố cục và hình thức, định dạng, tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, đồ thị minh họa, và/hoặc làm những điểm nổi bật, cách thức, lỗi thống kê, kết quả, thảo luận kết quả nghiên cứu, kết luận, ngôn ngữ và tài liệu tham khảo.

- Nếu người phản biện nghi ngờ đạo văn, gian lận hoặc phát hiện nào khác, hãy nêu nghi vấn đó cho Tổng biên tập, cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. 

- Vì Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing áp dụng hình thức phản biện kín nên người phản biện không được chia sẻ phần đánh giá hoặc thông tin về việc nhận xét phản biện với bất cứ ai nếu không có sự đồng ý của Ban biên tập và các tác giả có liên quan. Điều này áp dụng cả trong và sau quá trình công bố nghiên cứu trên Tạp chí.

- Bất kỳ đề nghị nào cho tác giả sửa đổi, bao gồm cả trích dẫn tài liệu của người phản biện (hoặc cộng sự của phản biện) phải vì lý do khoa học chính đáng và không nhằm mục đích tăng số lượng trích dẫn cho người phản biện, hoặc tăng cường khả năng hiển thị công trình nghiên cứu của người phản biện (hoặc cộng sự của phản biện).

Đề xuất của người phản biện

Người phản biện đưa ra đề xuất phân loại bài viết thuộc 01 trong 04 lựa chọn sau:

i)  Đồng ý cho đăng không cần chỉnh sửa

ii) Đồng ý cho đăng, đề nghị chỉnh sửa và không cần gửi lại phản biện

iii) Đề nghị chỉnh sửa và gửi lại phản biện.

iv) Không nên đăng (Cần giải thích rõ lý do trong báo cáo)

Quyết định cuối cùng

Tổng biên tập là người đưa ra quyết định cuối cùng chấp nhận hay từ chối đăng bài báo. Các bộ phận, thành viên khác liên quan đến Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing không có quyền trong quyết định này. Ban biên tập sẽ cân nhắc mọi quan điểm và có thể yêu cầu một ý kiến thứ ba hoặc yêu cầu tác giả sửa đổi thêm trước khi đưa ra quyết định.