DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi62

Đã xuất bản: 2021-04-25

Bài nghiên cứu

Ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing
Huỳnh Nhựt Nghĩa, Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Kiều Oanh, Mai Thoại Diễm Phương
Trang: 45-61