1.
Sơn Đoàn B, Trí HM, Trình HNC. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vốn trí tuệ và hiệu quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông tin và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh. JFM [Internet]. 25 Tháng Tư 2023 [cited 17 Tháng Bảy 2024];14(2):73-85. Available at: https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/335