Tùng, Vũ Sơn, và Trần Thanh Phong. “Chất lượng dịch vụ Và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An”. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 15, no. 3 (Tháng Tư 25, 2024): 147-157. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/358.