Tùng, V. S. ., và T. T. . Phong. “Chất lượng dịch vụ Và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An”. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, vol 15, số p.h 3, Tháng Tư 2024, tr 147-5, doi:10.52932/jfm.vi3.358.