Tùng, Vũ Sơn, và Trần Thanh Phong. 2024. “Chất lượng dịch vụ Và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An”. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 15 (3):147-57. https://doi.org/10.52932/jfm.vi3.358.