Sơn, Đoàn Bảo, Hà Minh Trí, và Hồ Nguyễn Công Trình. 2023. “Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, vốn Trí tuệ Và hiệu Quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông Tin Và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing 14 (2):73-85. https://doi.org/10.52932/jfm.vi2.335.