TÙNG, V. S. .; PHONG, T. T. . Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 147-157, 2024. DOI: 10.52932/jfm.vi3.358. Disponível em: https://jfm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/358. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.