Tùng, V. S. ., & Phong, T. T. . (2024). Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, 15(3), 147-157. https://doi.org/10.52932/jfm.vi3.358