(1)
Tùng, V. S. .; Phong, T. T. . Chất lượng dịch vụ Và sự hài lòng: Nghiên cứu dịch vụ FIBERVNN VNPT Long An. JFM 2024, 15, 147-157.