(1)
Sơn, Đoàn B.; Trí, H. M. .; Trình, H. N. C. . Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, vốn Trí tuệ Và hiệu Quả đổi mới: Bằng chứng từ ngành thông Tin Và truyền thông (ICT) ở Thành phố Hồ Chí Minh. JFM 2023, 14, 73-85.